Hvad er en Entreprenør?

Har du nogensinde gået og undret dig over hvad en entreprenør egentlig er? Det er et ord, som ofte bruges i flæng, men kan være svært helt at sætte finger på hvad det egentlig betyder og hvad en entreprenør egentlig beskæftiger sig med. 

En entreprenør bliver ofte brugt i sammenhæng med en selvstændig, og det er der god grund til, da mange entreprenøre ofte er selvstændige. Du kan læse mere om det at være en entreprenør nedenfor. 

 

Hvad betyder entreprenør og hvor stammer det fra? 

Ordet entreprenør betyder ifølge ordbogen: “en person eller virksomhed, som arbejder, især bygge- eller anlægsarbejder, for en bygherre til fast pris”. En bygherre kan her betyde private eller virksomheder. Det betyder med andre ord, at en entreprenør er en person eller virksomhed, der oftest arbejder i bygge- eller anlægsverden, der arbejder til en fast pris. Mange forveksler entreprenøre og entreprenuer, hvilket er forståeligt, men en entreprenuer er en nyskabende person, som ofte løber store risikoer på grund af sine visioner. 

Grunden til at entreprenøre og selvstændige ofte sættes i samme bås er fordi at mange inden for bygge- og anlægsarbejde er selvstændige og har opstartet deres egen virksomhed. 

 

Hvad laver en entreprenør? 

Når man er i bygge- og anlægsverden er fanen for hvilke arbejdsopgaver, som man kan beskæftige sig med enorm. Man kan finde entreprenøre indenfor opførsel af bygninger, nedrivning af bygninger, opsætning af fjernvarme, murerarbejde, jordarbejde med mere. Der er ingen grænser for hvad en entreprenør kan beskæftige sig med. 

Der hvor man kan sige, at entreprenørskab og deres arbejdsopgaver virkelig får sin brede vifte er i dens yderligere betydning. Entreprenører udfører ekstern arbejde, hvor bygherren eller ansætteren, beskriver en opgave for virksomheden mod en fast pris. Det vil sige, at en entreprenør får beskrevet sin opgave af betaleren, og ud fra beskrivelsen laver opgaven.  

 

Entreprenører i Danmark

Nogle af de største entreprenør virksomheder i Danmark er Per Aarsleff, MT Højgaard og NCC Danmark, og sammenlagt omsatte entreprenørmarkedet i Danmark for 3,5 milliarder kroner i 2018. Det vil med andre ord sige, at markedet er stort herhjemme indenfor dette fagfelt.

Tags: No tags

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *